фотография

    реклама

    услуги

    контакт   aeroact.com®
   2005-2006©
   карта на сайта
   връзки


ВЪЗДУШНО ТЪРСЕНЕ

 Подземни реки !

Някои подземни природни ресурси и структури могат да се видят от въздуха!

Повече информация > по-добри решения > сигурно бъдеще!

- археолози и геолози
- архитекти и строителни инженериподземни ресурси
още>